Turto vertinimo procedūra vykdoma pagal kelis kertinius žingsnius, kurių tikslus įgyvendinimas yra būtinas, norint užtikrinti sklandų ir objektyvų vertinimą. Turto vertinimo procesas pradedamas gavus užsakovo prašymą nustatyti turto rinkos vertę:

  1. Užduoties suformulavimas / Užsakymo registravimas
  2. Supažindinimas su vertinimo darbų atlikimo eiga / Sutarties pasirašymas
  3. Dokumentų pateikimas / Analizė
  4. Turto apžiūra / Identifikavimas / Fotofiksacija*
  5. Rinkos analizė/ Duomenų rinkimas
  6. Turto vertės nustatymas / Išvados suformulavimas
  7. Turto vertinimo ataskaitos parengimas / Pateikimas užsakovui

*Atliekant retrospektyvinį vertinimą, kai nustatoma praeityje buvusi turto arba verslo vertė, ir, jeigu turto fiziškai nebėra ar nežinoma jo buvimo vieta, tuomet vertintojas gali naudotis ir kitų asmenų užfiksuotais apžiūrų duomenimis. 

Norite paklausti?

Susisiekite su mumis ir mes atsakysime į Jūsų klausimus!