Verslo vertinimas

Tai yra verslo vertintojų teikiama paslauga, kai yra nustatoma įmonės verslo ar jos versle turimų nuosavybės interesų rinkos vertė tam tikrai datai.

Visų pirma tą nuspręsti padaryti gali verslo savininkas arba vienas bendrasavininkių tiesiog norėdami(-as) sužinoti esamą vertę. Tačiau dažniausiai turtą vertinti renkamasi tuomet, kai vyksta tam tikri pasikeitimai įmonės viduje ar išorėje bei siekiama įgyvendinti konkrečius sprendimus.

 • Kai keičiasi įmonės vidaus struktūra, organizacija arba akcininkai;
 • Kai įmonė padalijama;
 • Kai įmonė parduodama, perkama arba susijungia su kitu juridiniu asmeniu;
 • Kai įmonė nori didinti įmonės valdymo efektyvumą;
 • Kai yra priimami sprendimai dėl investicinių projektų;
 • Bankroto bei nesutarimų atveju;
 • Teismo įpareigojimu;
 • Kitais rečiau sutinkamais atvejais, kai norima gauti kreditą, apdrausti stambų ar smulkų verslą ir kt.

Stambaus ar smulkaus verslo vertės apskaičiavimas bei jo principai yra aiškiai apibrėžti vertinimo metodologijoje. Šie metodai – griežtai reglamentuoti, tačiau tai, kaip specialistas juos pritaiko jūsų verslo vertinimo procese, gali skirtis. Geriausia, jeigu vertinime naudojamos kelių rūšių analizės, kadangi kuo daugiau duomenų bus įtraukiama, tuo tikslesni būna galutiniai rezultatai.

 • Pajamų metodas;
 • Lyginamasis metodas;
 • Lyginamojo metodo ir (arba) pajamų metodo, ir (arba) išlaidų (kaštų) metodo darinys – turto požiūrio metodų derinys.
 • nematerialaus turtas;
 • materialaus turtas.

Nematerialųjį turtą sudaro augimo galimybės, leidimai, licencijos, patentai bei prekės ženklai. Materialųjį turtą sudaro visas kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas: patalpos, transporto priemonės, įranga, baldai, technika ir visas kitas trumpalaikis bei ilgalaikis turtas. Priklausomai nuo įmonės specifikos, nematerialus turtas gali būti net vertingesnis už materialųjį arba atvirkščiai.

Verslo vertinimas (analizė) yra finansinių, technologinių bei ekonominių ir kitų duomenų analizės visuma. Rinkos vertė nustatoma tam tikrai dienai, o praėjus tam tikram laikotarpiui gali būti visiškai pakitusi. Ją keičia ne tik įrenginių nusidėvėjimas, bet ir rinkos pokyčiai, akcininkų nesutarimai, sektoriaus nuosmukis. Tiesa, išvardintieji faktoriai vertę keičia neigiamai, tačiau lygiai taip pat verslo vertė gali pakilti dėl palankių aplinkos sąlygų ir taip suformuoti geresnę terpę parduodant ar realizuojant verslą.

Verslo vertinimo paslaugų kaina visuomet yra derinama individualiai. Ji priklauso nuo įmonės dydžio, turimo turto ir kt. Paslaugas teikiame Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Marijampolėje - visoje Lietuvoje bei konsultuojame internetu.